۱۳۸۸ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

هویت ایرانی(۱)

دیشب کتاب «هویت ایرانی و زبان فارسی» اثر شاهرخ مسکوب را که شاهین برام فرستاد ورق می‌زدم. اول می‌خواهم تحلیلی از اینکه چطوی باید فامیلی این آقای مسکوب را تلفظ کنیم بدست دهم. مسکوب از دوکلمه مس و کوب تشکیل شده است. مس به کسر یا فتح میم نوعی فلز  و یا بمعنی لمس کردن است. همینطور کوب هم بسته به‌ این که حرف واو را به صورت کشیده مانند «واو» در کلمه «کوله بار» تلفظ کنیم، یا مانند «واو» در کلمه «کوکب»، به ترتیب بن مضارع ریشه کوبیدن و یا به معنی قدح است. به نظر بنده اسم فامیل این آقا به معنی «قدح مسی» می‌باشد. همچنین است اسم فامیلی آقای «عبدالحسین زرین کوب،» که به معنی «قدح طلایی» می‌باشد. بنابراین نام فامیل ایشان را بمعنی کسی که به مس یا طلا می‌کوبد نباید بخوانیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر