۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

خیزش در اصطبل رهبری بر علیه فتنه


بعد از این بر سر این مجلسیان باید رید
به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید

اگر این مجلس احشام بود راس امور


از توک پاش الی فرق ســـرش باید رید
گر ندارد ضرر ونفع به میهن مجلس
بهر این ملک به نفع و ضـررش باید رید
لاریجانی که خود از زمره فیلسوفان است
از الف تا به ییٍ فلسفـــــــه‌اش باید رید
باهنر بین که چه از فرط زدن مدهوش است
تا که کیفور شود بر دهنــــــــــــش باید رید
این حرارت که به خود مهدی کوچک دارد
تا که خاموش شود بر شـررش باید رید
به حسینی نتوان کرد جســـــــــارت اما
مستحبن به سر پر خطــــرش باید رید
پدر ملت ایران اگر این بی پدر است
بر چنین ملـت و روح پدرش باید رید
آن که بگرفته از او تا کمر ایران گه
به مکافات الی تا کمرش باید رید
-----------------------
شعر میرزاده عشقی در هیچ دوره‌ای چنین مناسب حال نبوده است، لذا با کمی تغییر و جرح و تعدیل به مناسبت آورده شد

۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

آقای دادستان!

آقای دادستان! آیا زنان این سرزمین بر مردان حکومت حلال شده اند؟
هجوم مامورین به منزل وی برای دستگیری همسرش
تقی رحمانی

آقای دادستان! آیا زنان این سرزمین بر مردان حکومت حلال شده‌اند

نامه‌ای خواندنی و ماندنیست. اما این یک جمله فوق، که بیشتر سایتها تیترش کرده‌اند، از آن جملاتیست که یک هجده چرخ هم برای حمل معنا و زیبایی‌اش کم است.
اول اینکه کوتاه و بی‌پروا، و از ناحیه قدرت ادا شده است.
دوم اینکه زیبایی اسطوره‌ شناسانه‌ای دارد؛ چون زنان سرزمینش را در مقابل مردان حکومت قرار می‌دهد. تاریخ و اسطوره ما پراست از داستانهایی از این دست که روایت شجاعت و آزادگی زنان دلیر سرزمینمان در مقابل هجوم مردان بیگانه هستند. البته چاشنی مذهبی موضوع هم بسیار قویست.
سوم اینکه حکومت ایران را بدون چانه زنی، واضحا حکومتی بیگانه نمایش می‌دهد و وانمود می‌کند که مخاطبش هم از این موضوع آگاهی دارد
 چهارم اینکه ظلم حکومت به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر بیان می‌شود
پنجم اینکه گوینده آن، چنانچه در عکس می‌بینید، صورتی معصوم دارد که تاثیر آن را دوچندان می‌کند
به امید آزادی تقی رحمانی، و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی
به امید پیروزی تمام آزادی‌خواهان
به امید رهایی سرزمینمان از چنگ بیدادگران