۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

خیزش در اصطبل رهبری بر علیه فتنه


بعد از این بر سر این مجلسیان باید رید
به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید

اگر این مجلس احشام بود راس امور


از توک پاش الی فرق ســـرش باید رید
گر ندارد ضرر ونفع به میهن مجلس
بهر این ملک به نفع و ضـررش باید رید
لاریجانی که خود از زمره فیلسوفان است
از الف تا به ییٍ فلسفـــــــه‌اش باید رید
باهنر بین که چه از فرط زدن مدهوش است
تا که کیفور شود بر دهنــــــــــــش باید رید
این حرارت که به خود مهدی کوچک دارد
تا که خاموش شود بر شـررش باید رید
به حسینی نتوان کرد جســـــــــارت اما
مستحبن به سر پر خطــــرش باید رید
پدر ملت ایران اگر این بی پدر است
بر چنین ملـت و روح پدرش باید رید
آن که بگرفته از او تا کمر ایران گه
به مکافات الی تا کمرش باید رید
-----------------------
شعر میرزاده عشقی در هیچ دوره‌ای چنین مناسب حال نبوده است، لذا با کمی تغییر و جرح و تعدیل به مناسبت آورده شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر