۱۳۸۷ مرداد ۱۱, جمعه

ده سال بعد در چنین روزی...

به گزارشی که از خبر نگار اعزامی ما به قاهره به دستمان رسیده است توجه فرمایید.
قاهره، شهری که به واقع باید ناموس المسلملین و المسلماتش خوانند، امسال پذیرای بیش از نهصد و پنجاه میهمان و نماینده از مذاهب مختلف اسلامی  بود. چهل ویکمین نشست سالیانه کنگره م. س. ا(مدرن سازی اسلام)  با حضور بیش از نهصد و پنجاه نماینده از فرق مختلف اسلامی با کمترین تلفات به نشست خود پایان داد. از ویژگی های این نشست حضور نماینده ای از مذهب پنج و نیم امامی است که در سالهای گذشته با مخالفت شدید نمایندگان مذاهب پنج و شش امامی مواجه می شد. نمایندگان مزبور علت اصلی  مخالفت اولیه و هم موافقت نهایی خود رابا این اقدام باز نمودن راه برای مذاهب گنگی مانند پنج و رادیکال سه امامی بیان نمودند.
عنوان این کنفرانس 
  برابری زنان و مردان 
با عنوان فرعی
چگونه موقعیت زن را در جامعه مستحکم کنیم
بوده است. که منشی عنوان اصلی را به دو شکل سوالی و تعجبی قرائت نمود.
گفتنی است که نمایندگان بالاتفاق خواستار یک قرائت تازه از اسلام و حذف نکات توهین آمیزنسبت به زنان از کتاب عهد عتیق شدند. آیت الله جعل السلام در فرازی گفت:
نباید قرآن را کلمه به کلمه معنی کنیم، نباید به قسمتهایی که در مورد زنان در ۱۴۰۰ سال پیش می باشدتوجه کنیم. باید با دید وسیع تری، خیلی وسیعتری، به بعضی احکام و آیات در مورد زنان توجه کنیم. مثلا لزومی ندارد که به آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» یک معنی کلی بدهیم، ممکن است که منظور از این آیه برتری از نظر نیروی بدنی باشد، و یا شاید باید آنرا بصورت سوالی بخوانیم مثلا بگوییم: الرجال قوامون علی النساء؟ که «هل» تقدیری آن به هر تقدیر افتاده است، و بفهمیم که جواب تقدیری خداوند آنست که «نه»، البته که قوامون نیستند.  بهر حال زنان پایه های ساختمان خانواده هستند. باید از بتن آرمه و سیمان و تمام تکنولوژی های نوین استفاده کنیم تا ایشان در محل خود محکم بمانند و جایی نروند. ایشان همچنین از مدل های جدید ساختمان سازی که در آنها کل بنا بر یک ستون قرار دارد به شدت انتقاد و آنرا غیر قابل اطمینان و مضحک خواند. ایشان زیبایی هر ساختمان را در وجود چهار ستون محکمش دانستند...
از نکاتی که در این گردهمایی به آن اشاره شد امکان وجود تناقض بین قرائت های مختلفی است که تا کنون در مواضیع مختلف طرح شده است. لذا گروهی برای بررسی وجود این تناقضات انتخاب شدند. لازم به ذکر است که این اجتماع تا کنون ۴۱ قرائت تازه در مسائل مختلف طرح کرده است.
نمایندگان در پایان از یک کارخانه عروسک سازی بازدید نمودند که آیت الله حاجت البریه، با توجه به حضور عروسک های بی حجاب و کم حجاب خواستار بازدید جداگانه مردان و زنان نماینده از کارخانه شد تا خسارات به حد اقل برسد. عده ای نیز اعتراض کردند که آمادگی برای یک فعالیت مختلط را نداشتند.


خبر ها را با خبری داخلی پی می گیریم.
بنیاد معجزه هزاره سوم علت استقبال کودکستان ها از طرح های آموزشی یک کتاب ناشناس و فرمایشی بنام نسائم را دزدیده شدن آن طرح ها از دست این بنیاد ذکر کرده و به همه جا از دست این ناشر کتاب شکایت کرده است. این بنیاد همچنین طرح های مربوطه  را به خاطر مطالب مطروحه در آن یک تهاجم فرهنگی عمیق و بنیادی خواند که با تشویق کودکان به تحقیق انفرادی نقش روحانیت را در جامعه کم رنگ و کم رنگ تر می نماید. این بنیان هم چنین متذکر شد که این کتاب ارزش های والای اسلامی چون جهاد، انتظار، رعایت نجاسات، انواع مطهرات، امربه معروف و نهی از منکر و حجاب را حذف و آنانرا با مفاهیمی چون نهی از نزاع و جدال، نفی حجاب و تساوی حقوق زن مرد، برابری انسانها اعم از کافر و غیر کافر، تشویق دختران به تحصیل و اتخاذ روشهای انفرادی برای نزدیکی به خدا جایگزین نموده است.


به خبری دیگر از میهنمان توجه فرمایید:
در حالی که رابطه جمهوری اسلامی و کشور زوزانوبی رو به تاریکی می رود، روزنامه توپخانه در پاورقی  امروز خود ارتباط فرقه ضاله بهایی بااین کشور را بر ملا ساخت. ح ش در این مقاله ضمن مصاحبه با یک جاسوس یاد آور شد که اگر بهاییان برای زوزانوبی جاسوسی نمی کنند پس اقدام نخست وزیر پیشین این کشور به تمجید از نقاشی های سوزیو نیسا، نقاش رومانیایی، چه توجیهی دارد؟ گفتنی است که سوزیو یک نقاش رومانیایی است که به خاطر اثر «12 تعالیمش»  شهرتی جهانی یافت. ح ش این نقاش را یک بهایی میداند که در زیر نقاب نقاشی به جاسوسی یک کشوری مشغول است. آگاهان لبخند زدند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر