۱۳۸۹ آبان ۳۰, یکشنبه

سوالی درباره یک حکم جزایی جالب در جمهوری اسلامی ایران

ماده ۶۳۰ قانون جزایی می‌گوید: «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی می‌گوید : قتل در مقام «دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد» مشروع است.

حال فرض کنید که آقای الف همسر خود را با آقای ب در بستر مشاهده می‌کند و با استناد به قانون ۶۳۰ کاردی را برداشته به وی حمله می‌کند. آنگاه آقای ب هم که در معرض مرگ حتمی قرار دارد، با استناد به ماده ۶۲۹ از خود دفاع کرده و آقای الف را ناکار می‌کند، تکلیف چیست؟

۱ نظر:

  1. اینجا وکیل خوب (یا رشوه حسابی) تعیین کننده خواهد بود

    پاسخحذف