۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

There is *only* one way


زمانی توماس جفرسون گفت تمام انسانها با هم برابرند، گفته‌ای که ینکی ها و خانواده رئیس جمهور بسیار این روزها آنرا به رخمان می‌کشند... ما می‌دانیم که همه آدمها، به شکلی که آنها می‌گویند، یکسان آفریده نشدند. بعضی‌ها باهوشتر از دیگرانند. بعضی موقعیتهای بهتری دارند، موقعیتهایی که با آنها به دنیا آمدند. بعضی مردان بهتر پول می‌سازند و بعضی خانم ها کیک های خوشمزه‌تری می‌پزند. بعضی ها با تواناهایی هایی فراتر از حد طبیعی بدنیا می‌آیند.
اما در این کشور یک جا هست که همه مردم در آن برابرند، فقط یک نهاد انسانی وجود دارد که به یک گدا و راکفلر یکسان می‌نگرد، یک احمق و انیشتن در آن برابرند و یک بی سواد با رئیس یک کالج در آن مساویند. آن نهاد، آقایان، دادگاه است.


از کتاب کشتن مرغ مقلدThomas Jefferson once said that all men are created equal, a phrase that the Yankees and the distaff of the Executive branch in Washington are fond of hurling at us..... We know all men are not created equal in the sense some people would have us believe -- some people are smarter than others, some people have more opportunity because they're born with it, some men make more money than others, some ladies make better cakes than others -- some people are born gifted beyond the normal scope of most men

But there is one way in this country in which all men are created equal -- there is one human institution which makes a pauper the equal of a Rockefeller, a stupid man the equal of an Einstein, and the ignorant man the equal of any college president. That institution, gentlemen, is a court

"-Atticus Finch To Kill A Mockingbird", by Harper Lee


۱ نظر:

  1. "چقدر فروپاشی دیوار برلین شورانگیز بود. دیواری که به تقاص گناه بشر، از یک جای زمین خود به خود روییده بود و آمده بود بالا، مثل بینی پینوکیو، مثل غده چرکی بزرگی که ناگهان در صورت بعضی آدم ها می زند بیرون، و وقتی جراحی شود جاش می ماند. بر آمده بود که بشریت را به دو قسمت تقسیم کند."
    صفحه ۲۲۱، کتاب تماما مخصوص، نوشته عباس معروفی

    پاسخحذف