۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه

برای شیوا-از مانا نیستانی

«برای شیوا» یکی از بهترین کارهای مانا نیستانی است. این اثر اگرچه نام فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، شیوا نظر‌آهاری، را بر خود دارد، اما استفاده از سمبلهای مختلفی مثل بچه معصوم بر تبرزین خونین، آینه، موی و شانه و دستهای بیرون آمده از لای میله های زندان، به آن لحنی اساطیری داده است، که مرز زمان و مکان را درمی‌نوردد و ترجمان تجربه‌های تلخ انسان از ظلم‌ها و ستم ها، در گذشته و حال، و در هرجای دنیا می‌تواند باشد.

«برای شیوا» از مانا نیستانی

مثلا گهواره کودک در کنار مار و یا در مهلکه جنگ در اسطوره ها یافت می‌شوند. استفاده از این سمبلها به این کارتون معنویت و یا صداقت خاصی هم بخشیده است که مستقل از داستان شیوا نظر‌آهاری با هرکسی رابطه‌ای درونی برقرار می‌کند.
با این حال، جز در مورد تبرزین خونریز که سمبل حکومت ایران است، رمزگشایی کردن از سایر سمبلهای موجود در این اثر چندان هم ساده نیست. آیا آن دختر بچه شیواست، یا جنبش سبز مردم ایران؟ چرا او روی تبرزین نشسته است؟ آیا دستانی که موی کودک را شانه می‌زنند، دستان شیواست و یا دست مردم ایران است که در زندان اسیرند و برای شیوا دلسوزی می‌کنند؟ و اینکه آینه چه نقشی در این ماجرا دارد؟
«برای شیوا» بی تردید از کارتونهای ماندگار است که در آینده نزدیک درباره آن بیشتر از این نوشته خواهد شد. این اثر جزئی از تاریخ جنبش سبز ایران و همچنین تاریخ هنر ایران است.
------

۱ نظر: