۱۳۸۶ اسفند ۱۷, جمعه

متکی: اهانت مذهبی نقض حقوق بشر است

دلم ز صو معه بگرفت و خرقه سالوس!
آقای متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک اظهار نظر محیر العقول اعلام فرمودند که اهانت مذهبی نقض حقوق بشر است.
جناب متکی در حالی ادعای احترام به ادیان و مذاهب را دارد که حکومت های اسلامی به خصوص رژیم جمهوری اسلامی و مخصوصا دولتی که آقای متکی نماینده آن هستند نمونه بارز نفی حقوق اقلیت های دینی است.
آیا اینان همان کسانی نیستند که آن بلا را به سر دراویش گنابادی آوردند. آیا اینان همان کسانی نیستند که اجازه ساخت مسجدی را به سنی مذهبان تهران ندادند و آنها را تحت فشار دایم قرار می دهند و آخر از همه آیا اینان همانانی نیستند که بهاییان ایران را به بلایای بی انتها دچار کرده اند. مشاغلشان را از دستشان گرفتند. گورستانهایشان را ویران کردند. خانه هایشان را نیمه شب بر سرشان آوار نمودند(نمونه آن ماه گذشته در آباده فارس اتفاق افتاد که منزل آقای بهرامی را بابلدوزر ویران نمودند.) بیش ۲۰۰ بهایی را بی هیچ جرمی و بعضا بدون هیچ دادگاهی اعدام نمودند و بعضی را سر به نیست ساخته اند.جوانان بهایی را از ورود به دانشگاه ها محروم نمودند و اخیرا نوجوانان و کودکان بهایی را در مدارس تحت فشار و تحقیر قرار می دهند.
آخر شرمی هم از خرقه آلوده خویش ندارند. در کنار تمام دولتهایی که تا کنون در جمهوری اسلامی به نقض بارز حقوق بشر پرداختند دولت احمدی نژاد هنر دیگری نیز دارد. این نو عروس نابغه می تواند در چشم جهانیان نگاه کند و با اطمینان بی نظیری دروغ بگوید.
در چشم دنیا خیره شود و بگوید که: می دانی که دروغ می گویم ولی من اهمیتی نمی دهم و دروغ می گویم. به سلامتی اسلام دروغ می گویم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر